home
Համատիրությունների կառավարման էլեկտրոնային համակարգ
Գրանցվել
Համատիրություններ
Մեր մասին

Քաղաքային կառավարումը ներառում է հաղորդակցման բազմաթիվ մակարդակներ և ձևաչափեր, որոնց թվում է նաև բնակելի շենքերի կառավարումը համատիրությունների միջոցով:

Բնակիչ - համատիրություն հարաբերությունները կանոնակարգելու և հաղորդակցությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար մշակվել է համատիրությունների կառավարման էլեկտրոնային համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս բնակիչներին բարձրաձայնել իրենց շենքի կառավարման վերաբերյալ խնդիրները։

Միանալով hamatirutyun.am համակարգին՝ յուրաքանչյուր համատիրություն հնարավորություն կունենա մշտական կապի մեջ լինել համայնքի բնակիչների հետ,
իսկ բնակիչները՝ քննարկել իրենց հուզող հարցերը և բարձրաձայնել առկա խնդիրները։

Համակարգը կնպաստի համատիրության աշխատանքի ավտոմատացմանն ու բարելավմանը

Համակարգը համատիրության ղեկավարին հնարավորություն է տալիս.

 • Ստեղծել և կառավարել համատիրության բնակելի միավորները
 • Միանալ վճարային համակարգերին
 • Տեսնել բնակիչների վճարները և պարտքերը
 • Տեղեկացնել բնակիչներին կատարված ծախսերի մասին
 • Ստեղծել կամ պատվիրել համայնքի խնդիրները լուծող ծառայություններ
 • Ունենալ համատիրության աշխատանքի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նմուշները
 • Հետևել բնակիչների բողոքներին և առաջարկներին
 • Կազմակերպել քվեարկություններ համատիրությանը հուզող հարցերի վերաբերյալ
 • Ուղարկել և ընդունել հաղորդագրություններ բնակիչներից

Համակարգը բնակիչներին հնարավություն է տալիս.

 • Ստեղծել և կառավարել սեփական բնակելի միավորները
 • Տեսնել վճարումները և պարտքերը
 • Տեսնել համատիրության տրամադրած ծառայությունները
 • Առցանց ուղարկել բողոքներ և առաջարկներ
 • Մասնակցել համատիրության ստեղծած քվեարկություններին
 • Ուղարկել և ընդունել հաղորդագրություններ
home
Գրանցեք Ձեր համատիրությունը
Համակարգը կնպաստի համատիրության աշխատանքի ավտոմատացմանն ու բարելավման
Գրանցվել
Կապ