home
Վարչական շրջան: Աջափնյակ
Համատիրություն:
Հասցե: Լենինգրադյան 50
Բողոք:
Լենինգրադյան 50 բազմաբնակարան շենքի աղբահանության հորը չի մաքրվում, աղբարկղեր չկան, այն նայում է Լենինգրադյան 48/3 շենքի պատուհաններին, միշտ լիքն է աղբով: Կողքով անցնում է 7 շենքի ճանապարհ:Բոլորն են տեղյակ, որ համատիրությունը չի աշխատում: Մինչև ե՞րբ կարող է շարոինակվել ամենաթողությունը...
home
Գրանցեք Ձեր համատիրությունը
Համակարգը կնպաստի համատիրության աշխատանքի ավտոմատացմանն ու բարելավմանը
Գրանցվել
Կապ
Հարցեր ունենալու դեպքում կապվեք մեզ հետ լրացնելով ստորեւ բերված ձևը: