home
Վարչական շրջան: Մալաթիա-Սեբաստիա
Համատիրություն: Սիփան
Հասցե: Առնո Բաբաջանյան 1/2 շենք
Բողոք:
Շենքի տանիքը գտնվում է անմխիթար վիճակում ՝ անձրևաջրերը լցվում են տուն։Մուտքի դուռ չկա, աստիճանավանդակների բռնակնեը անմխիթար վիճակում են։ Մուտքի աստիճանավանդակը թեքված է ունի թեքություն, որն ել իր հերթին անհարմարություն է պատճառում ։
home
Գրանցեք Ձեր համատիրությունը
Համակարգը կնպաստի համատիրության աշխատանքի ավտոմատացմանն ու բարելավմանը
Գրանցվել
Կապ
Հարցեր ունենալու դեպքում կապվեք մեզ հետ լրացնելով ստորեւ բերված ձևը: